Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

22 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NIỆM PHẬT

22 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NIỆM PHẬT
Theo yêu cầu của một số phật tử tại gia, hôm nay chúng tôi đăng lại bài này và gửi lại đường link về bài  22 ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NIỆM PHẬT đã đăng ở đây để quý vị tham khảo:
http://giacngovnna.blogspot.com/2013/01/22-ieu-loi-ich-khi-niem-phat.html
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

Chúng ta niệm phật dù ít dù nhiều đều có công đức. Người tu niệm phật là người phát tâm tu niệm hồng danh của đức phật a di đà mà trong tâm không cầu xin gì cả mà niệm phật để cầu giải thoát, giác ngộ. Mà trong kiếp sống này người đó phát tâm bồ đề nguyện được thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Ngồi quỳ trước ban thờ phật quí vị phát nguyện: Con là ........., pháp danh là ............ Hôm nay con niệm phật để cầu ..... nhờ đức phật ai hữu gia hộ cho con để cho con yên tâm tu niệm.(Sau đó niệm phật: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT  ....- niệm đều tiếng, liên tục không
đứt đoạn, tham khảo thêm cách niệm phật )
 22 điều lợi ích khi niệm phật đó là:
1. Niệm phật diệt trừ tội chứng sâu nặng ở trong tâm;
2. Được ánh sáng nhiếp thọ (Hộ trị tâm cho chúng ta);
3. Niệm phật được Đức phật A Di Đà hộ niệm (hộ cho mình niệm);
Khi chúng ta tu niệm phật, thì mình quỳ trước bàn thờ Phật nói con tên họ là gì, pháp danh... Từ nay con quyết quy y với đức Phật a di đà, con niệm đến hồng danh của ngài, khi con sống trên thế gian này xin ngài độ cho con nhiếp tập vào sâu trong chánh niệm và khi con xả cái thân này rồi, xin ngài cùng thánh chúng rước con về cõi tây phương cực lạc. Mình phát cái tâm đó, mình niệm Nam mô a di đà phật.  
4. Bồ Tát thầm gia hộ (bồ tát, chư phật, chư thiên nghe bằng tâm niệm, chúng ta tịnh tâm lại thì Đức quán thế âm bồ tát nghe liền);
5. Được chư phật bảo hộ (Bảo là bảo trì, hộ là hộ độ từ đầu tới cuối)
6. Bát bộ hộ vệ (tám vị thần Kim Cang hộ trì - các vị hộ pháp)
7. Báu vật công đức tích tụ (Có công đức - là tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh)
8. Đa văn trí tuệ (được thông minh)
9. Niệm phật nhiếp tâm không thối chuyển đạo bồ đề (Ma chướng không xâm nhập được)
10. Thấy phật A Di Đà
11. Cảm thánh chúng đều tiếp rước (Khi lâm chung được tiếp rước)
12. Từ quang chiếu rọi . Lòng từ thương yêu tất cả muôn loài. Mỗi khi chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta đọc: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, Nam mô a di đà phật, Con tên gì đó, pháp danh gì đó, Xin mười phương chư phật gia hộ cho con có đủ lòng thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới cho con đều biết thương yêu cả.
13. Bạn lành thánh chúng đồng khen ngợi (Bạn lành tán thán)
14. Bạn lành thánh chúng đồng tiếp rước;
15. Thần thông bay lên hư không (Có thần thông);
16. Sắc thân thù thắng (Sắc tướng càng ngày càng đẹp ra);
17. Niệm phật mạng sống lâu dài.
18. Được sanh nơi thù thắng (Được sanh ở những nới tốt đẹp tránh được 3 đường ác: Địa ngục, ngã quỷ, súc sinh);
19. Tận mắt gặp thánh chúng;
20. Chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn (thoát khỏi luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp không quay lại);
21. Trải qua phụng sự cho phật pháp, phát tâm bồ tát dễ dàng (Tâm bồ tát);
22. Trở về cõi nước mình được Đà La ni (Tổng trì);

4 nhận xét:

 1. nam mo a di da phat. con Nguyen Hai Au phát nguyện niệm trì hồng danh đức phật A Di Da. núc làm việc lúc đi ngoài đường..v v. nhưng nhiêu lúc con làm việc cũng hay ngừng niêm những luc gián đoạn con phải xám hối. như vậy có lợi ích gì không?.có lẽ nghiệp trướng còn nặng cho nên chưa nhiếp tâm ? xin thầy cùng cùng các vị sư truong giúp chi giúp con. 0915882007

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nam mô a di đà phật!
   Bạn Nguyen Hai Au thân mến!
   Bạn đừng quá lo lắng. Bạn đã phát nguyện trì niệm hồng danh đức phật A Di đà là một sự giác ngộ lớn. Miệng niệm là để tâm niệm.
   Trường hợp của bạn là "......phát nguyện niệm trì hồng danh đức phật A Di Da. lúc làm việc lúc đi ngoài đường..v v. nhưng nhiêu lúc con làm việc cũng hay ngừng niêm những luc gián đoạn con phải xám hối....." miệng ngừng niệm nhưng tâm vẫn niệm. Bạn hãy yên tâm vì tâm của bạn luôn hướng tới Đức phật. Bạn hãy đọc nhiều thêm kinh sách hoặc nghe giảng nhiều để có thêm kiến thức về phật pháp. Đừng nên chấp vào việc niệm bị gián đoạn. Niệm 1 niệm có phước đức một niệm, niệm 10 niệm. được phước đức 10 niệm. Việc bạn ngừng niệm là vấn đề làm bạn phiền não vì không được như phát nguyện của bạn, hay đó chính là ý muốn của bạn. Bạn đừng quá câu nệ vào hình thức bên ngoài. Đạo phật là từ - bi - hỷ - xả: bạn phải biết buông bỏ từ những việc nhỏ mới đến việc lớn. Khi bạn ngừng niệm vì lý do nào đó là hình thức bên ngoài nhưng tâm bạn vẫn niệm. Vậy nên bạn không nên chấp vào việc bị gián đoạn mà hãy vui vẻ niệm tiếp trong tâm của bạn.
   Chúc bạn an vui mỗi ngày, rộng đường giác ngộ đến phật pháp!
   Thân ái!

   Xóa
 2. Nam Mô A Di Đà Phật

  Trả lờiXóa
 3. Nam Mô A Di Đà Phật

  Trả lờiXóa