Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

NIỆM PHẬT SÁM HỐI TỘI DIỆT - PHƯỚC SINH

NIỆM PHẬT SÁM HỐI TỘI DIỆT PHƯỚC SINH

Tại sao lại nói: Niệm phật sám hối tội diệt Phước sinh? Đại Đức Thích Trí Huệ sẽ giải thích cụ thể niệm phật là gì? vì sao lại tội diệt? phước sinh?

Con người chúng ta đã trả qua trăm nghìn muôn kiếp, mỗi kiếp chất chồng bao nhiêu tội lỗi và đến kiếp này mang theo biết bao nhiêu nghiệp chướng (mà ta thường hay nói là tội nghiệp). Đã mang theo tội nghiệp thì ắt hẳn phải trả. Nhưng khi niệm phật thì tội lỗi này dần dần mất đi, do lòng từ bi của chúng ta sinh ra, lớn dần lên, cư xử đúng đạo lý, trời đất cảm động, tội nghiệp sẽ bị diệt dần đi. Từ đó mà Phước Đức tăng trưởng. Nhiều bài trước, Đại đức Thích Trí Huệ đã giảng rõ. Hôm nay, với chút lòng thành, chúng tôi gửi bài giảng của Đại đức ở đây, nguyện rằng những ai có duyên đọc được, nghe thấy đều được phát bồ đề tâm, tự tiêu diệt tội lỗi của mình trong muôn kiếp trước.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Mời quý vị xem VIDEO sau:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét